Impresum

Zvono
Internetski list Gimnazije Nova Gradiška
Internetska adresa: www.zvono.gimnazijang.hr
Adresa uredništva: Trg kralja Tomislava 9
Telefon: 035 361 427
E-mail: zvonogima@gmail.com
Nakladnik: Gimnazija Nova Gradiška

Glavna urednica: 
Redakcija: Petra Oršulić, Goran Terzić, Nika Sigurnjak, Dora Severinac, Anja Lasović, Ivona Majetić, Julija Vidošić

Odgovorna urednica: Silvija Nikiforov, mag. educ.
Web master: Snježana Milinović, prof.