DRŽAVNA MATURA 2015./2016.

drzavna-matura

Državna matura je proces vrednovanja znanja osoba koje su završile srednjoškolsko obrazovanje te im omogućuje upis na fakultete ili omogućava zaposlenje. Sam proces provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), sa sjedištem u Zagrebu. Provođenju mature pristupaju u najvećoj mjeri učenici koji su netom završili svoje školovanje.

Sam proces državne mature sastoji se od polaganja obveznih predmeta (3 – hrvatski jezik, matematika i strani jezik) koji imaju mogućnost odabira više (A) i niže (B) razine te izbornih predmeta (najviše 6). Izborni predmeti većinom nemaju razinu, već se kao jedinstveni pišu u cijeloj zemlji (osim izbornih stranih jezika).

Ispiti se pišu u isto vrijeme, po istom postupku u cijeloj zemlji. Raspored je podijeljen na ljetni (06.06.2016.-27.06.2016.) i jesenski rok (24.08.2016.- 09.09.2016.), a vrijeme ispita je u 09:00h ili 14:00 h. Svi pristupnici dužni su doći na ispit pola sata ranije i imati sa sobom osobnu iskaznicu.

Sadržaj ispita rađen je prema ispitnim katalozima (popis literature i materijala) za pojedini predmet. Ispiti su za sve pristupnike jednaki (ovisno o razini) te su označeni barkodovima, tako da osobe zadužene za ispravljanje ne znaju čiji ispit ocjenjuju.

U pripremi ljetnog roka važno je napomenuti da prijava ispita traje od 01.12.2015. do 01.02.2016. te prijava studijskih programa (najviše možete njih 10) traje od 07.01.2016.- 01.02.2016.  Promjena razine ili dodavanje i brisanje samog ispita moguće je i nakon tog roka, no potrebno je napisati zamolbu sa opravdanim razlogom (najkasnije 30 dana prije provedbe ispita), te nju mora odobriti Školsko ispitno povjerenstvo. Samo prijavljivanje i odabir ispita i studija provodi svaki učenik ponaosob  putem svog profila u aplikaciji postani-student.hr.

Na osnovi riješenosti ispita i zbiru ocjena iz srednje škole rangiraju se kandidati prijavljeni za upis pojedinih sveučilišnih programa. Određeni fakulteti i dalje provode prijemne ispite (o tome pristupnici budu obaviješteni na svom profilu u aplikaciji postani-student.hr)

U našoj školi imamo ured ispitnog koordinatora koji vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije, svakog petka u periodu od 8 do 12h (velika smjena dopodne) i od 14 do 18 h (velika smjena poslijepodne). Također, važniji dokumenti i obavijesti dostupni su na mrežnim stranicama škole pod odjeljkom „matura“ (http://gimnazija-nova-gradiska.skole.hr/matura).

Korisne informacije možete naći i na sljedećim stranicama:

www.postani-student.hr

www.ncvvo.hr

www.studij.hr

 Ispitni koordinator

Branimir Kramberger, prof.