O početcima državne mature

Počelo je, počelo…

article-nclex-exam

Dok budete ovo čitali sva halabuka oko nacionalnih ispita vjerojatno će se stišati, svi rezultati će se znati, prvi pokazatelji kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj će izaći na vidjelo. No, kako će se nacionalni ispiti provoditi svake godine, nije na odmet ponoviti gradivo…

Osnovne informacije

S pojmom nacionalnih ispita učenici prvih razreda dobro su upoznati. No, za one starije to se ne bi moglo reći. Dok sam pisao članak za prošli broj „Zvona“, informacija o ispitima je bilo jako malo. Do ovog broja istraživali smo, pripremali i saznali puno više o nacionalnim ispitima. Nacionalni ispiti su, dakle, ispiti kojima se provjerava koliko su učenici usvojili znanja i vještine u prvom razredu gimnazije. Ispiti služe isključivo unaprjeđenju kvalitete obrazovanja u našim školama. Stoga se testovi neće ocjenjivati standardnim ocjenama (1, 2, 3, 4, 5), nego će rezultati biti izraženi u postotcima. No, ako učenik uspješno riješi test, bit će nagrađen od strane nastavnika. Oni koji nezadovoljavajuće riješe test, neće imati nikakvih posljedica u daljnjem školovanju. Rezultati pojedinog učenika i rang-liste škole neće biti javno dostupni. Javno će biti objavljeni rezultati ispita na razini cijelog srednjoškolskog sustava. O rezultatima ispita bit će obaviještene škole, pojedini nastavnici i učenici. Za organizaciju i provedbu ispita svaka škola morala je imenovati ispitnog koordinatora. Njegov zadatak je učenicima i nastavnicima dati informacije o ispitima; primiti, zaštititi i pohraniti ispitni materijal; pripremiti prostor za provedbu ispita; nadgledati i osigurati regularnost provedbe ispita i na kraju vratiti ispitni materijal Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Za sve ovo u našoj školi bila je zadužena profesorica Milinović. Inače, NCVVO neovisna je institucija koja priprema, provodi i vrednuje nacionalne ispite, državnu maturu i ostale standardizirane ispite.

Sigurnost i tajnost podataka

Provedbu nacionalnih ispita prate i nezabilježene mjere sigurnosti. Samo pet ljudi u Hrvatskoj zna sadržaj testova koje će polagati učenici. Međutim, ni oni ne znaju koji je test poslan u tiskaru jer su za svaki premet pripravljena tri testa. O tome koji će se test rješavati odlučio je ravnatelj Nacionalnog ispitnog centra koji je od tri omotnice za svaki predmet izvukao jednu. Nakon odabira, testovi se šalju u tiskaru u kojoj se tiskaju svi strogo povjerljivi državni dokumenti. Zbog zaštite testovi će se pakirati u posebne folije, a potom u posebno obilježene kutije na kojima će pisati naziv županije, škole, ispitnog predmeta te broj testova. Ispitni koordinator za pojedinu školu preuzima kutije s ispitima u Županijskom uredu za školstvo. Koordinator pohranjuje ispitne materijale na posebno mjesto i dužan je čuvati sigurnost i tajnost podataka do dana ispita. Ukoliko se prekrše odredbe o tajnosti podataka, odgovorna osoba bit će prekršajno gonjena, a morat će platiti i ponovno tiskanje testova za cijelu generaciju učenika. Sve kutije otvaraju se u isto vrijeme u svim školama. Svaki učenik dobiva test sa svojim bar-kodom. Taj kod učenici će nalijepiti na koverte u kojima će testovi biti vraćeni u Nacionalni ispitni centar. Riješeni testovi ispravljat će se pomoću optičkih čitača, dok će sastavke i eseje ispravljati posebno obrazovani ocjenjivači.

A što će biti u testu?

Za nacionalne ispite, kažu, nije se potrebno posebno pripremati. Treba učiti onako kako se uči i za školske provjere znanja, jer nacionalne ispite treba shvatiti i kao pripravu za državnu maturu. A znanje će se provjeravati iz tri predmeta: Hrvatski jezik – ispit traje 90 minuta, a sastoji se od 2 podispita. Prvi podispit sadrži tridesetak zadataka, koji ukupno donose 60% bodova. To su zadatci različitog tipa (zadatci višestrukog izbora – od četiri tvrdnje treba zaokružiti jednu; zadatci povezivanja i sređivanja; zadatci kratkih odgovora u kojima se treba sjetiti traženog podatka…).

Drugi podispit sastoji se od pisanja sastavka koji donosi 40% bodova. Učenik treba pokazati sposobnost pisanja čitljivih tekstova, primjenjujući pri tom književnoteorijske pojmove. Pri pisanju vrjednovat će se i poznavanje gramatike i pravopisa. Od pribora dopuštene su samo grafitna olovka i gumica. Matematika – ispit se također sastoji od dvaju dijelova . Prvi dio se sastoji od zadataka s ponuđenim odgovorima (A, B, C i D), a traje 30 minuta. U drugome dijelu treba prikazati cijeli postupak rješavanja za što učenici imaju 60 minuta. Prvi dio testa donosi 35% bodova, a drugi 65%. Pri ovom testu od učenika se očekuje da znaju razlikovati skupove brojeva; pravilnu uporaba postotka i omjera; točno računanje s jedinicama duljine, površine…; rješavanje linearnih jednadžbi i nejednadžbi. Isto tako  važno je i razumjeti grafove i grafičke prikaze podataka u svakodnevnom životu. U području geometrije treba primijeniti elementarnu geometriju trokuta te geometrijski predočiti problemsku situaciju. Osim olovke i gumice, na ovom ispitu učenicima je dozvoljena uporaba džepnog računala. Strani jezici – ispiti iz engleskog i njemačkog jezika sastoje se od triju dijelova. U prvom dijelu se ispituje vještina čitanja, dok se u drugom i trećem dijelu ispita ispituje vještina pisanja (kratkih tekstova od 50-ak riječi) te poznavanje vokabulara i gramatike (uporaba izraza i glagola u određenom kontekstu). Prilikom ispita nije dopušteno koristiti rječnik.

Treba se znati ponašati…

Kako bi bila osigurana regularnost ispita, propisana su stroga pravila kojih se učenici moraju pridržavati. Strogo je zabranjeno kašnjenje na ispit. U učionici je koordinator dužan osigurati uvjete za pisanje testova (primjerice, razmak između učenika mora biti najmanje 1 metar; u svakoj učionici mora biti zidni sat…). Na ispit nije dozvoljeno donijeti mobitel; nije dopušten nikakav oblik komunikacije ili suradnje s drugim učenicima. To uključuje sve oblike prepisivanja, dogovaranja, razgovaranja ili razmjenjivanja poruka te zajedničko rješavanje zadataka. Zabranjeno je pričanje, zapitkivanje, stvaranje buke, neugodnih zvukova i slično. Ni na koji način nije dopušteno oštetiti, otuđiti ili uništiti bilo koji dio ispitnog materijala. Tijekom ispita smije se obratiti dežurnom nastavniku samo u krajnjoj nuždi, i to bez riječi dizanjem ruke. Iz ispitne prostorije dozvoljeno je izaći samo u pratnji dežurnog nastavnika. Pri tome nije dopušten nikakav oblik komunikacije s drugima ni uporaba knjiga ili drugih izvora informacija. Za vrijeme ispita nije dopušteno jesti, međutim, može se piti sok ili voda. Ukoliko se učenik ne pridržava pravila ponašanja može biti udaljen s ispita a potom ga slijede i kazne u skladu s uobičajenim postupcima pri nepriličnom ponašanju u školi. Ukoliko učenik smatra da je bilo nepravilnosti u ispitnom postupku, može ispitnom koordinatoru predati prigovor u pisanom obliku i to najkasnije dva dana nakon ispita.

Prvi rezultati reforme srednjoškolskog sustava, čini se, izlaze na vidjelo. I dok jedni žale što se novac troši na nepotrebne ispite, drugi opet hvale i podržavaju nove odluke u reformi školstva. Kaže se, najteži je početak. Ove se godine probija led. Sva ova procedura oko nacionalnih ispita neće biti uzaludna ukoliko se dogodine barem nešto ne promijeni na bolje. Ukoliko se samo bude sjedilo i čekalo da stvari u školstvu krenu same od sebe, onda stvarno uzalud ovih milijun kuna koji će se potrošiti za kompletnu provedbu nacionalnih ispita. No, rekli bismo – prava sitnica za onih 8 milijuna eura na koliko je procijenjen trošak državne mature koja Hrvatsku očekuje 2008./2009.

Ivan Benić

svibanj 2006., broj 27