Impresum

Zvono
Internetski list Gimnazije Nova Gradiška
Internetska adresa: www.zvono.gimnazijang.hr
Adresa uredništva: Trg kralja Tomislava 9
Telefon: 035 361 427
E-mail: zvonogima@gmail.com
Nakladnik: Gimnazija Nova Gradiška

Glavna urednica: Leonora Barišić
Redakcija: Karlo Szabo, Matea Orešković, Arijana Josipović, Petar Smolić, Željko Ćelepirović, Karlo Matošević, Katarina Marić, Nicoll Arlavi, Martina Rakitić

Odgovorna urednica: Silvija Pečnjak, mag. educ.
Web master: Snježana Milinović, prof.