Impresum

Zvono
Internetski list Gimnazije Nova Gradiška
Internetska adresa: www.zvono.gimnazijang.hr
Adresa uredništva: Trg kralja Tomislava 9
Telefon: 035 361 427
E-mail: zvonogima@gmail.com
Nakladnik: Gimnazija Nova Gradiška

Glavna urednica: Ana Kočijašević
Redakcija: Leon Vidić, Leon Kastmiler, Dora Marković, Ena Karakašić, Ena Jakovac, Petra Pejaković, Marija Akmačić, Hana Mital, Anđelo Gogić, Damjan Rakić, Ivona Majetić

Odgovorna urednica: Andrea Divić, prof. 
Web master: Snježana Milinović, prof.