Debatni klub u stjecanju novih iskustava

Debatni izlet u metropolu


Već treću godinu zaredom Hrvatska narodna banka je zajedno sa Hrvatskim debatnim društvom organizirala debatu u Svjetskom tjednu novca. Ovogodišnja teza bila je „Euro u Hrvatskoj – za ili protiv?“. Ove godine je na debatu pozvan i naš debatni klub, u svojstvu gledatelja. Debata se održavala u Okrugloj dvorani HNB-a gdje je bilo oko 200 srednjoškolaca i njihovih profesora/mentora. Cijeli događaj pratili su novinari te je debata bila uživo prenošena na Facebooku.

Neka debata započne

Debata je započela uvodnom riječju guvernera HNB-a Borisa Vujčića i viceguvernera HNB-a Bojana Frasa. Nakon toga strana afirmacije je izložila argumente zašto bi Hrvatskoj bilo bolje da uvede euro. Njihovi argumenti su se temeljili na stabilnosti eura, jednostavnosti korištenja eura i privlačenja stranih investitora što bi pomoglo razvoju Hrvatske. Negacija je na to odgovorila malo „realnijim“ argumentima koji su govorili o gubitku suvereniteta HNB-a, o tome kako će uvođenje eura utjecati na građane i o već nestabilnoj hrvatskoj ekonomiji koja bi bila idealna podloga za ekonomsku propast sličnu Grčkoj. Većina publike priklonila se negaciji zbog toga što su se osvrnuli na živote običnih građana. Publika je također mogla dati svoje mišljenje, prigovor ili pitanje debatantima, što je činilo debatu zanimljivijom.

Usavršavanje debatnih vještina

28942411_1621257111291233_1059875813_o

Nakon debate bio nam je poslužen ručak, a nakon toga smo imali i nešto slobodnog vremena. Ovakvo iskustvo je pomoglo našim debatantima u usavršavanju debatnih vještina. Samo praćenje kako iskusni debatanti drže svoje govore, kako odgovaraju na pitanja i kakav im je stil i držanje sitnice su koje nama uvelike pomažu. Naši debatanti sretni su što im se pružila ovakva mogućnost i sada već spremno čekaju sljedeći debatni turnir.

Nicoll Arlavi, 4. A