Poštuj samog sebe

Svijest o sebi ono je što određuje samopoštovanje

What-are-Self-Image-and-Self-Esteem

Samopoštovanje je negativna ili pozitivna slika o sebi. Da bismo napravili tu sliku, potrebno je dobro poznavanje samoga sebe, naših snova i vrlina.

Prihvaćanje vlastitih mana i vrlina

Svijest o sebi je znanje o svojim mislima, osjećajima i opažanjima. To je razumijevanje naših dobrih i loših strana. Ako imamo ispravnu svijest o sebi, možemo si odrediti radne motive i ciljeve u životu. Za dosezanje određenih ciljeva potrebno nam je samopouzdanje. Samopouzdanje gradimo poznavanjem svojih vrlina. Vrline koje imamo i one koje bismo željeli imati ne moraju se uvijek podudarati. Tada dolazimo do pojmova stvarnog ja i idealnog ja.

Stvarno i idealno ja

Stvarno ja pojam je koji označava naše stvarne misli i osjećaje, prednosti i nedostatke. Idealno ja ono je što želimo biti. Ono je u našim mislima najljepše, najpametnije i najsavršenije. Kod uspoređivanja ovih dvaju pojmova stvarno ja ne uspijeva dostići savršenstvo idealnog ja. Što je razlika između tih dvaju načina gledanja sebe veća, nesretniji smo i depresivniji. Osjećamo se razočarano sobom te odbacujemo i one vrline koje imamo i mislimo da nismo dobri ni za što. U takvim situacijama često zaboravimo da nije kraj svijeta ako se tako osjećamo. Uvijek imamo mogućnost napredovanja. Ako nam se nešto ne sviđa na nama, možemo to pokušati promijeniti. To nije uvijek jednostavno, ponekad može biti i dugotrajno, ali su rezultati vrijedni truda.

Iskrivljena slika o sebi nije stvarna

n_PUTOKAZ_20144110217

Razlika između ljudi s niskim i visokim samopoštovanjem je velika. Ljudi s visokim samopoštovanjem poznaju svoje sposobnosti te djeluju u njihovim okvirima. Svoje ciljeve oblikuju realno i sa sigurnošću ih ispunjavaju. Ljudi s niskim samopoštovanjem imaju iskrivljenu sliku o sebi ili previše pažnje poklanjaju svojim manama i zaboravljaju na svoje vrline. Oni se boje zauzeti za ono u što vjeruju i većinom ne ostvaruju sve svoje ciljeve. Zbog toga je važno poštovati svoje vrline i mane i imati ispravnu svijest o sebi.

Natali Žegarac, 1. A