O početcima Gimnazije kao ekoškole

  • 0

O početcima Gimnazije kao ekoškole

I naša je škola ekoškola…

3. ekoškola

Ekoškole su projekt Europske zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš FEE (Foundation for Environmental Education in Europe) utemeljene 1981. godine pri Vijeću Europe. Cilj zaklade je promicanje odgoja i obrazovanja na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Naglasak je na osposobljavanju donositelja odluka svih dobi, počevši od primarne skrbi o okolišu do uspostave programa obuke za postizanje aktivnosti na provođenju projekta Ekoškole.

Za provođenje projekta u državama članicama zaklade zadužena je u svakoj državi samo jedna vladina uloga koja svojim ustrojstvom i programom rada ispunjava postavljene kriterije o članstvu u FEEE-u. U Europsku zakladu za odgoj i obrazovanje za okoliš do sada je uključeno 19 država punopravnih članica, a 2 države su pridružene članice. Odlukom Generalne skupštine, na prijedlog Izvršnog odbora FEEE-e, na sastanku održanom u Stockholmu 15. lipnja 1997. Republika Hrvatska postala je pridruženi član Europske zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, a odlukom Generalne skupštine FEEE-a od 5. lipnja 1999. na Azorima Republika Hrvatska postala je punopravni član ove zaklade.

Pokret prijatelja prirode „Lijepa naša“ zadužen je za nacionalnog koordinatora i voditelja svake buduće suradnje, kao i za provođenje pripadajućih projekata u Hrvatskoj. S tim u vezi, osigurat će se provođenje pripadajućih projekata Ekoškole u osnovnim i srednjim školama u skladu s razrađenim europskim smjernicama. Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i osoblja škole. Zadaća Ekoškole je odgojiti današnje naraštaje osjetljivima na pitanje okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u sljedećem stoljeću. Status je sustav nagrađivanja škola na lokalnoj, državnoj i europskoj razini, što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja, koji brigu za okoliš promiče u način življenja. Škole koje ispune postavljene kriterije, dobit će zelenu zastavu sa znakom Ekoškole, koju do sada ima oko 1500 škola u Europi.

I naša škola je Ekoškola, a slogan nam glasi : „ŠKOLA – izvor znanja, VODA – izvor života“. Mi želimo ujediniti dvije komponente, i to znanje i vodu. Osnovni cilj nam je ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u svakodnevni život i rad učenika i osoblja jer ćemo putem Ekoškole odgojiti današnje naraštaje osjetljivima za pitanje okoliša kako bi oni donosili odluke o ekološkom razvoju u sljedećem stoljeću. Aktivnosti koje smo do sada ostvarili su sljedeće: nakon prijave za sudjelovanje u projektu upoznali smo suradnike i upravu škole s programom  Ekoškole te ostale nastavnike na sjednici Nastavničkog vijeća. Već tada smo se dogovorili o provedbi programa i našoj namjeri da započnemo s manjim koracima u realizaciji projekta, a glavni cilj projekta nam je štednja vode i poboljšanje stanja okoliša. Poznato nam je da ukoliko želimo postati članovi Ekoškola moramo prihvatiti program od sedam koraka. To smo i učinili na sljedeći način: djelatnici: Ljiljana Vidmar, prof. (voditeljica projekta); Nada Peleh, prof. (ravnateljica Gimnazije); Ksenija Artuković , prof.; Gordana Slobodnjak , prof.; Željko Subić, prof.; Mladen Šop, prof.; Mihaela Klaić, učenica; tehničko osoblje Gimnazije. O radu ovog odbora vodimo zapisnik s održanih sastanaka i radnih dogovora.

Uz ekoodbor ove školske godine smo odredili i učenike koji čine ekopatrolu, a u nju su uključena i dva predstavnika iz svakog razreda. Na samom početku realizacije ovog programa pregledali smo trenutačno stanje okoliša i prosudili smo koliko škola opterećuje okoliš, koliko troši struje i vode, sredstava za čišćenje i drugo. Posebnu pozornost posvećujemo organizaciji i provođenju aktivnosti na podizanju razine kvalitete okoliša, ali i uređenja interijera škole kako bi nam vrijeme koje provedemo u školi bilo što ugodnije. Članovi naše ekopatrole znaju da nam je osnovni cilj projekta štednja vode stoga smo ih zadužili da svaki mjesec prate stanje brojila vode i upućuju učenike i djelatnike na racionalnu potrošnju vode u našoj školi. Sve se to evidentira u ekodnevniku.

U sklopu  redovne i izborne nastave obrađuju se teme određene Planom djelovanja ekoprojekta jer time želimo utjecati na način rada čitave škole. U tu svrhu pripremamo i pojedinačne i praktične aktivnosti u školi i izvan nje. Jedna od tih aktivnosti kojima želimo utjecati na poboljšanje okoliša je sadnja STABLA NADE u dvorištu naše škole koje će obaviti učenici uključeni u ekopatrolu. Osim toga, uređujemo školsko dvorište i igralište te prostorije u kojima borave učenici za vrijeme kada nemaju nastavu. Sljedeća aktivnost je vezana za uz Dan ekoškole ili projektni dan. 5.lipnja, odnosno Svjetski dan zaštite čovjekove okoline. Prije toga, uz Svjetski dan voda 22. ožujka, obavezno organiziramo ekokviz s temom voda. U školi je postavljen i stalni oglasni pano ekoškole , a školske novine Zvono (kao npr. sada) služe i za promicanje ekoprojekta.

O radu ekoškole obavještavamo mjesnu radio-postaju i TV. Na sve akcije koje smo organizirali i koje ćemo organizirati pozivamo medije. Sa zadovoljstvom možemo istaknuti i to da od ovih dana u našu školu trebaju stići dva kontejnera od kojih je jedan za papir, a drugi za staklo kako bismo odvajanjem sirovina i sudjelovali u kreaciji zdravog okoliša. Zanimljivo je napomenuti da smo maskotu našeg projekta sačinili iz osnovnih kontura zaštitnog znaka naše škole, a to je pupoljak magnolije kojeg smo pretvorili u kapljicu vode i tako likovnim oblikovanjem spojili zaštitni znak naše škole ekoškole. Sve su to aktivnosti koje smo realizirali ili ćemo realizirati tijekom ove školske godine u našoj školi zahvaljujući entuzijazmu i radu ekoodbora, ekopatrole te suradnjom sa širom društvenom zajednicom kako bi do postavljenih ciljeva – zaštiti vode i okoliša došli malim koracima koji će uroditi hvale vrijednim djelima na radost svih nas.

studeni 2000., broj 10