Opatovački ljubavni žargon

  • 0

Opatovački ljubavni žargon

Riječ džiksa nastala je na području Opatovca. Malog sela u zapadnoj Slavoniji pokraj Nove Gradiške. Ne zna se kad je nastala, ali svi ju mladi koriste u mojem selu, i to u ljubavnom smislu.

Riječ džiksa u opatovačkom žargonu zapravo označava curu s kojom želiš nešto više od prijateljstva, s kojom se dopisuješ ili si već s njom u vezi. U muškom rodu to je džiksan, za sve cure. Tako često u mojem selu možete čuti pitanje: Đe ti je ona džiksa? Ili ako curi postavite to pitanje, glasit će: Đe ti je onaj džiksan? Stoga, ako budete hodali s Opatovčaninom ili Opatovčankom, bit ćete njihova džiksa ili džiksan.

Hrvoje Franić, 1. D


Odgovori